Västgöta hird - header

Sponsorer

Studiefrämjandet


Föreningen

Västgöta hird bildades som grupp år 2000. Sedan 29 december 2009 är vi en demokratisk idéell förening. Vi är religiöst och politiskt obundna.

Föreningens syfte är att "främja, utöva, utveckla och arrangera verksamhet gällande vikingatida härkamp, uppvisningsstrid, hantverk, historisk teater, interaktiv teater och samkväm".

Högsta beslutande organ i Västgöta hird är årsmötet/julmötet som enligt tradition äger rum i mellandagarna. Julmötet utser styrelse för det kommande året samt ger riktlinjer till denna.

Observera att Västgöta hird inte vill vara vare sig toppstyrt eller byråkratitungt. Initiativ och engagemang från medlemmarna uppmuntras alltid. En förening är dess medlemmar.

Medlemmar

Västgöta hird är en öppen förening där alla som stödjer våra stadgar är välkomna som medlemmar.
Om du vill bli medlem i Västgöta hird anmäler du intresse via Sverok samt betalar medlemsavgiften enligt nedan.

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kronor.
Terminsavgift för de som tränar härkamp tillkommer om 150kr
Bankgiro: 494-9038
Swish: 123 615 17 99
Märk inbetalningen med ditt namn.

Om du vill bli medlem kontaktar du syrelsen på info@vastgotahird.org. Ange namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Observera att graderna "krigare" respektive "drakkrigare" är knutna till kampsporten härkamp och kan endast utnämnas av dess utövare.

Styrelsen

Innevarande års styrelse består av:

Ordförande
Kim Lövgren
E-post: kim.lovgren@vastgotahird.org
Vice ordförande
Rasmus Svensson
E-post: rasmus.svensson@vastgotahird.org
Kassör
Tobias Roslund
E-post: johan.borjesson@vastgotahird.org
Sekreterare
Jimmy Pettersson
E-post: jimmy.pettersson@vastgotahird.org
Ledamot
Johan Börjesson
E-post:johan.borjesson@vastgotahird.orgSuppleanter
Alexander Engesvik
E-post:alexander.engesvik@vastgotahird.org

Joshua Nilsson
E-post:joshua.nilsson@vastgotahird.org

Valberedning

Christian Kokko
E-post: christian.kokko@vastgotahird.org

Revisor

Revisor
Åsa Josefson
E-post: asa.josefson@gmail.com
Vice revisor
Egil Josefson
E-post: egil.josefson@gmail.com

Vi samarbetar med:

Studiefrämjandet

Västgöta hirds verksamhet rapporteras som studiecirklar hos Studiefrämjandet. Vi är dem även stort tack skyldiga för upplåtande av lokaler och tryck av affischer i samband med hantverk och teaterövningar.

Ekehagens forntidsby

Sedan 2004 har vi haft samarbetat med Ekehagen. Det har sett olika ut under årens lopp men just nu kan vi i utbyte mot att vi göra publik verksamhet i byn under sommaren få möjlighet att bjuda in våra vänföreningar från hela Norden att bo och träna i byn när den inte är öppen.

Eketorps borg

Sedan 2005 har vi haft ett samarbetat med Eketorps borg på Öland där vi årligen genomför bland annat uppvisningsstrid och teater.

© 2010 Västgöta hird

Senast uppdaterad: 2019-04-08